Welcome to School of Government, Beijing Normal University!

Administrative Offices

Honorary President of School of Government:

JIANG Zhenghua

General Party Branch of School of Government:

Secretary: YU Haibo

Deputy Secretary: GUO Zhifang

United front Member: Sun Yu

Organization Member: SHEN Youjun

Publicity Member: HUANG Guobin

Administration faculty of School of Government:

President: ZHANG Wenguang

Deputy President: GENG Qian

Deputy President: Geng Qian

Deputy President: Guo Jia

Assistant President: HUANG Guobin

Labor Union of School of Government:

Chairman: HUANG Kun

Professor Committee of School of Government Management:

Chairman: YANG Guanqiong

Members: TANG Renwu, DONG Fan, WANG Jianmin, WANG Dahai, WEI Chenglong, SUN Yu, ZHANG Wenguang, GENG Qian, JING Peidong, FU Shaohong, XIAO Ming, ZHANG Shengjun, LI Xing 

The Academic Degree Evaluation Committee of School of Government Management

Chairman: TANG Renwu

Members: Wang Dahai, WANG Jianmin, DONG Fan, SUN Yu, ZHANG Wenguang, YU Haibo, LI Handong, GENG Qian, JING Peidong, XIAO Ming

Departments of School of Government Management:

Dean of Administrative Management Department: YANG Guanqiong

Dean of Human resource Management Department WANG Jianmin

Dean of Information Management Department: LIU Xiaojuan

Dean of Management Science and Engineering Department:Jing PeiDong

Director of Land resource Management Institute: ZHOU Xiaoping

Director of Political Science Institute: SHEN Youjun

Director of International Relationship Institute: ZHANG Shengjun

Office of School of Government:

Director: ZHANG Yushu

Teaching Secretary of Undergraduate Students and Further Education Students: YUAN Congwen  

Teaching Secretary of Research and Graduate Students: BAO Huijie              

Finance Staff: LU Lianlian

Laboratory and Network Manager: YIN Dezhong

MPA Education Center

Director: WANG Dahai

Deputy director: 

Deputy director: WANG Huachun